Hội chợ Công Nghệ và thiết bị Hà Nội

Để gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh xúc tiến chuyển giao công nghệ.đẩy mạnh liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững .cuối tháng 9/2016 công ty cpsx& tm BIMlVINA đã tham gia chợ công nghệ và thiết bị HÀ NỘI(techmart hanoi 2016) từ ngày 28/9 đến1/10/2016 chợ công nghệ và thiết bị hà nội được tổ chức với mục đích tạo điều kiện thuận lơj để các doanh nghiệp ,tổ chức,cá nhân gặp gỡ ,trao đổi , thương thảo , ký kết chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội chợ công nghệ và thiết bị hà nội do
 
Bộ khoa học công nghệ và UBND thành phố Hà nội phối hợp tổ chức!