Một số hình ảnh về khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Hồng Phong huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình

Một số hình ảnh về khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Hồng Phong huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình thiết bị lò đốt BM-SH 1000 do công ty CPSX và TM BIMVNA chế tạo và nắp đặt công suất 24 tấn/ ngày đêm . Sau 5 tháng đi vào vận hành thiết bị hoạt động hiệu quả giải quyết triệt để lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã với dân số 10 ngàn dân .