LÒ ĐỐT NGUYÊN KHỐI THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

LÒ ĐỐT NGUYÊN KHỐI BIMIVINA XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOAT THÂN THIỆN MÔI TRƯƠNG .TIẾT KIÊM NĂNG LƯỢNG
Lò đốt nguyên khối công nghệ BIMIVINA nhãn hiệu BM-SH do công ty CỔ PHẦN SX VÀ TM Bimivina thiết kế và chế tạo là sản phẩm độc quyền đã được cục sở hữu trí tuệ,Bộ Khoa Học và công nghệ cấp chứng nhận đăng ký,trung tâm kỹ thuật  môi trường và an toàn hóa chất công nhận các thông số,khói bụi,hơi khí độc của lò thải ra được phân tích so sánh QCVN 61MT/2016.BTNMT,quy chuyển kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, cho thấy các giá trị phân tích đều đạt tiêu chuẩn cho phép,từ sản phâm mới tiên tiến trong công nghệ.Công ty đã từng bước xây dựng được uy tín trong khu vực và dân có chỗ đứng trên thị trường Viêt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2017 Công Ty đã ký được nhiều hợp đồng cung cấp lò đốt rác thải rắn sinh hoạt  cho các tỉnh .NAM ĐỊNH . THÁI BÌNH ,QUẢNG NINH ,QUẢNG NGÃI. VĨNH  PHUC ,CAO BẰNG .PHÚ THỌ.Theo chương trinh xây dưng nông thôn mới. sản phẩm lò đốt của công ty BIMIVINA thiết kế sản xuất theo đơn đặt hàng của các địa phương có công suât đốt từ 300kg -500kg-700kg-1000kg rác sinh hoạt/giờ
 
Một số hình ảnh khách hàng các tỉnh tới thăm quan công nghệ lò đốt rác và thăm xưởng sx của Công ty tại tỉnh Thái Bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu Đức BÌnh