HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT LÒ ĐỐT RÁC THẢI SINH HOẠT TAI XÃ TRỰC ĐẠI

Công Ty công nghệ xử Lý môi trường  BIMIVINA  đang ngày càng phấn đấu và lỗ lực hơn để đưa các sản phẩm, xử lý và bảo vệ môi trường tại các xã, huyện nông thôn đang diễn ra ngày càng trầm trọng tràn nan gây nhiều phiền phức cho sức khỏe người dân và cộng đồng. Trong nhưng nămvào qua ới Thiết bị và Công Nghệ xử lý môi trường do Công ty sản xuất và đưa vào sử dụng đã được các ban nghành và nhân dân ủng hộ và quan tâm nhân rộng và được lắp đặt tại các xã huyện. 
HÌnh ảnh công vận hành và  LẮP ĐẶT LÒ ĐỐT RÁC THẢI SINH HOẠT TAI XÃ TRỰC ĐẠI HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH
 

 

 

 

 

HÌnh ảnh :Lưu Đức BÌnh