Xử lý rác thải sinh hoạt liên khu vực thị trấn Vũ Thư - Hoà Bình.

Công ty cổ phần sx và tm BIMIVINA tiếp nhận và đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt liên khu vực thị trấn Vũ Thư - Hoà Bình. Được sự chấp thuận của UBND huyện Vũ Thư và 2 đơn vị UBND thị trấn Vũ Thư và UBND xã Hoà Bình. Công ty cổ phần sx và tm BIMIVINA là đơn vị chuyên về công nghệ trang thiết bị xử lý môi trường, được tiếp nhận khu xử lý rác thải sinh hoạt cụm xã Hoà Bình và thị trấn vũ thư có tổng diện tích 7000m2. Đây là khu xử lý rác thải sinh hoạt đã đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay do tình trạng rác thải tại khu vực ngày càng phát sinh nhiều. Mỗi ngày rác được thu gom về khu xử lý từ 15 đến 20 tấn công suất của lò đốt cũ không đáp ứng được sản lượng rác thải thu gom về mỗi ngày. Vì vậy rác tại khu xử lý tồn đọng quá nhiều phải đốt lộ thiên. Và chôn lấp gây ô nhiễm về khói bụi, nước rỉ rác. Ảnh hưởng tới môi trường và và đời sống sức khoẻ của người dân trong khu vực. Trước tình hình đó được sự nhất trí của UBND huyện vũ thư và các ban ngành chức năng . Lãnh đạo 2 đơn vị thị trấn vũ thư và xã hoà bình đã thống nhất chủ trương giao lại toàn bộ khu Xử lý rác thải sinh hoạt này cho  công ty CPSX& TM BIMVINA, để tiếp tục nâng cấp, đầu tư cải tạo hoàn chỉnh khu xử lý, lắp đặt lò đốt rác mới có công suất xử lý 50 tấn rác ngày đêm bằng công nghệ  lò đốt BM- SH theo hình thức xã hội hoá. Theo các cơ sở khoa học đã phân tích, căn cứ vào tình trạng rác thải thực tế tại địa phương, tổng thể dự án nhà máy.
 
Công đoạn đốt rác là quan trọng nhất, nó có tính quyết định đến chất lượng cũng như hiệu quả của toàn nhà máy xử lý. Công nghệ đốt rác có kiểm soát nhiệt là công nghệ có tính khả thi cao , vừa đảm bảo xử lý triệt để các loại rác thải sinh hoạt đặc thù tại khu vực vừa có suất đầu tư , chi phí vận hành hợp lý. Lò đốt rác công nghệ BM- SH 3500 được thiết kế đem lại hiệu quả cao và xử lý triệt để rác thải sinh hoạt.  là dự án có tính xã hội hoá cao, mang lại  lợi ích cho xã hội về nhiều phương diện . Giải quết triệt để vấn đề ô nhiễm  về môi trường do rác thải sh gây ra, tạo công việc làm cho một số lao động tại địa phương.Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5-2018 khi dự án đi vào hoạt động, ô nhiễm môi trường , về khí thải , ô nhiễm mặt nước ,nước ngầm do nước rỉ rác gây ra tại khu vực sẽ được hạn chế tối đa , môi trường sống của cư dân địa phương sẽ được cải thiện không còn cảnh rác thải tràn nan, đốt lộ thiên gây mất cảnh quan, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương,                      
        Tin bài : Hoàng lưu