Một số hình ảnh lắp đặt và vận hành Lò Đốt rác thải tại xã Trực thuận.

Trong năm 2018 công ty cổ phần SX&TM BIMIVINA đã thiết kế và thi công nhiều lò đốt  rác thải sinh hoạt tại các xã và Thị trấn.. và đưa vào hoạt động xử lý môi trướng và phục vụ cộng đồng nhanh chóng và nâng cao công xuất của máy, mõi ngày nâng cao sáng kiến tạo niềm tin yêu cho nhân dân khi xử dụng.Sau đâylà một số hình ảnh lắp đặt và vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt  tại xã Trực Thuận .huyện Trực Ninh .tỉnh Nam Định . ngày 20/7 /2018. công suất lò 700kg/h .thiết bị lò đốt do công ty cổ phần SX&TM BIMIVINA thiết kế và sản xuất