sau 7 tháng thi công Nhà máy xử lý rác tại huyện Vũ Thư

 Sau 7 tháng thi công công trình nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của công ty cổ phần SX & TM BIMIVINA tại thị trấn thẫm Vũ Thư Thái Bình đã đi vào vận hành và hoạt đông  hiệu quả, lò đốt được thiết kế với công suất đốt từ 80.>100 tấn rác ngày đêm, thời điểm hiện tại ,mỗi ngày nhà máy đốt xử lý trên 50 tấn rác thải sh trên địa bàn thị trấn Vũ Thư và xã Hòa Bình,

Sau đây một số hình ảnh của Lò Đốt rác 80>100 tấn ngày đêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Đức Bình